postcards and philatelic covers in special topics.
Available for sale or swap.

Peru UNESCO - Historical Centre of the City of Arequipa

$1.00

Peru UNESCO
Historical Centre of the City of Arequipa
City with intricate Baroque colonial architecture
Inscribed in 2000

The historic centre of Arequipa, built in volcanic sillar rock, represents an integration of European and native building techniques and characteristics, expressed in the admirable work of colonial masters and Criollo and Indian masons.
This combination of influences is illustrated by the city's robust walls, archways and vaults, courtyards and open spaces, and the intricate Baroque decoration of its facades.

Centre historique de la ville d’Arequipa:
Le centre historique d'Arequipa, construit en sillar – une roche volcanique – représente la fusion de techniques de construction européennes et autochtones qui s'expriment dans l'œuvre admirable des maîtres coloniaux et des maçons « criollos » et indiens. Cette fusion se manifeste dans ses murs robustes, ses arcades et ses voûtes, ses cours et ses espaces ouverts, ainsi que dans la complexe décoration baroque de ses façades.

وسط مدينة أريكيبا التاريخي
يمثّل وسط أريكيبا التاريخي الذي بُني من السيلار وهي صخرة بركانية، تداخل تقنّيتي العمار الأوروبية والمحليّة الأصيلة اللتان تتجلّيان في تحفة أسياد الاستعمار الجميلة وعمارات "الكريولوس" والهنديّة. كما يظهر هذا التمازج في الجدران الصلبة وفي القناطر والقبب والباحات والساحات المفتوحة، كذلك في الزخرفة الباروكية المعقَّدة للواجهات.

阿雷基帕城历史中心
秘鲁阿雷基帕城历史中心由火山岩石建成,它代表了欧洲与本土建筑技术、风格的融合,这些技术和风格体现在殖民宗主、克里奥尔人和印度人的作品中。城市灵动的城墙、拱门、拱形屋顶、院子、开阔的空间,以及建筑正面复杂的巴洛克式装饰,这些都表明了欧洲与本土风格的双重影响

Исторический центр города Арекипа
Исторический центр Арекипы, расположенный на скалистых вулканических породах, демонстрирует сочетание европейских и индейских строительных технологий, а также великолепную работу мастеров, прибывших из Испании, креольских и индейских каменщиков. Взаимовлияние разных стилей просматривается в мощных стенах, арках и сводах, внутренних дворах и открытых пространствах города, а также в замысловатых барочных украшениях фасадов.

Centro histórico de la ciudad de Arequipa:
Construidos con la roca volcánica denominada sillar, los edificios del centro histórico de Arequipa son representativos de la fusión de las técnicas de construcción europeas y autóctonas, plasmadas en el trabajo admirable de los arquitectos y maestros de obras españoles y los albañiles criollos e indígenas. Esa fusión se patentiza en los robustos muros de las edificaciones, las arcadas y bóvedas, los patios y espacios abiertos, y la compleja decoración barroca de las fachadas.

アレキーパ市歴史地区

Historisch centrum van Arequipa:
Arequipa is gebouwd op een vulkanische rots van sillar (parelwit vulkanisch gesteente). Het historisch centrum van Arequipa weerspiegelt een integratie van de Europese en inheemse bouwtechnieken. Het toont ook het bewonderenswaardige werk van koloniale meesters, Criollo en Indiaanse metselaars. Deze combinatie van invloeden wordt geïllustreerd door de robuuste muren van de stad, de zuilengangen en gewelven, de hofjes en open ruimtes en de ingewikkelde barok decoraties op de gevels. De kern van deze historische stad is het Plaza de Armas (Plaza Mayor) met zijn zuilengangen en de 19e-eeuwse kathedraal, het belangrijkste neoklassieke religieuze gebouw in Peru.


Add to Cart:

  • Model Number: whsP25
  • 40 Units in Stock


This product was added to our catalog on Friday 05 September, 2014.

Your IP Address is: 34.204.186.91
Copyright © 2021 Postcard Interactive Company of Sydney. Powered by Zen Cart